info@electraic.com +90 216 912 01 67

Çevre Politikalarımız

Üst Yönetim başta olmak üzere tüm Electra IC çalışanları olarak, toplumsal ve çevresel sorumluluklarımızın bilinci ile tüm çalışmalarımızda çevreye duyarlı olacağımızı, yerel ve ulusal kanun hükümlerine ve müşterilerimizden gelen çevre ile ilgili düzenlemelere bağlı kalarak çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevre performansımızı sürekli iyileştirmek için çalışacağımızı taahhüt ederiz.

Bu amaç doğrultusunda;

  • Çevre ile ilgili yerel ve ulusal yasa ve yönetmeliklere uyumlu faaliyet gösterilecek; resmi kurum ve kuruluşlar, tüm çalışanlar, tedarikçiler, taşeronlar, ziyaretçiler ve toplumla sürekli işbirliği ve iletişim içinde olunacak,
  • Hammadde, enerji ve su kullanımının azaltılması çalışmaları yapılarak, tüm kaynakların ekonomik ve verimli kullanımı amaçlanacak,
  • Üretilen her cins atığın miktar ve/veya çevresel etkilerinin azaltılması için önlemler alınacak ve geri dönüştürülebilir tüm atıkların güvenli bir şekilde depolanması, uygun şekilde geri dönüşümü ya da bertarafı sağlanacak,
  • Çevrenin ve insan sağlığının korunmasını teşvik edici, çevre bilinci ve duyarlılığını arttırıcı eğitim, sosyal etkinlik ve faaliyetler düzenlenecek; her yıl yeni amaç ve hedefler belirlenerek, çevre performans değerlendirmeleri ile gerekli ölçüm ve analizleri yapılarak sürekli iyileştirme sağlanacaktır.

Politikalarımızı PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.