Gizlilik Politikamız

Gizlilik Politikamız

Web Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

http://www.electraic.com (“Site”), Electra Mikroelektronik Arge Limited Şirketi (“ElectraIC”) tarafından işletilmektedir. Bu sayfa, Site kullanıcılarından aldığımız Kişisel Bilgilerin toplanması ve kullanılmasına ilişkin politikalarımız hakkında sizi bilgilendirmektedir.


Kişisel Bilgilerinizi Siteyi yönetmek ve geliştirmek, ayrıca E-Bülten üyesi olmanız durumunda siz değerli müşterilerimizle (“Müşteri”) iletişime geçmek amacıyla kullanmaktayız. Siteyi kullanarak, bilgilerin bu politikaya uygun olarak toplanmasını ve kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.

 

1.Bilgi Toplama ve Kullanma

E-Bülten’imize üye olduğunuzda sizi tanımlamak ve/veya sizinle iletişim kurmak için kullanılabilecek “kişisel olarak tanımlanabilir” bazı bilgileri bizimle paylaşmanız istenmektedir. Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler adınızı, soyadınızı, e-posta adresinizi, çalıştığınız şirket ismini vb. bilgileri ("Kişisel Bilgiler") içerir.
Bu bilgiler, eğitim duyuruları, dönemsel etkinlik çalışmaları ve ElectraIC’den haberleri sizlere iletmek amacıyla, sadece ElectraIC bünyesinde anonim olarak derlenmekte ve mevzuat kapsamında Müşteri tarafından gerekli izin usulüne uygun olarak verildi ise verilen onayın kapsamına uygun olarak kullanılmakta, kesinlikle ticari amaçla kullanmamakta ve hiçbir şekilde 3. kişiler ile paylaşımı yapılmamaktadır.
Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. 

 

2. Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin İlkeler

Şirket olarak Veri Sorumlusu sıfatı ile aşağıdaki ilkeler çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemekteyiz.
2.1 Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme
Kişisel verilerinizin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket edilmektedir.
2.2 Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama
Meşru menfaatleriniz dikkate alınarak, işlenen verilerin doğru ve güncel olması için dönemsel kontrol ve güncellemeler yapılmakta ve bu doğrultuda gerekli tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etme ve gerekli düzeltmeleri yapmaya yönelik sistemler Şirket bünyesinde oluşturulmaktadır.
2.3 Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme
Kişisel verileriniz açık, belirli ve meşru veri işleme amaçlarına dayalı olarak işlenmektedir.
2.4 İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
Kişisel verileriniz, öngörülen amaç/amaçların gerçekleştirilebilmesi için ölçülü, amaçla ilintili ve sınırlı biçimde işlenmekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır.
2.5 İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme
Kişisel verileriniz ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, daha uzun süre işlenmelerine izin veren hukuki bir sebep bulunmaması halinde, kişisel verileriniz Şirket’in Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’na göre silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

3. Kişisel Verilerin İşlenmesi Şartları

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından, aşağıda yer alan şartlar çerçevesinde işlenmektedir.
3.1 Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
Kanunlarda açıkça kişisel veri işlenmesi öngörüldüğü hallerde, kişisel verileriniz işlenebilecektir.
3.2 Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan ilgili kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.
3.3 Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması
Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.
3.4 Şirket’in Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi
Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülükleri yerine getirmek için işlemenin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.
3.5 Kişisel Verilerin Alenileştirilmesi
Kişisel verileriniz tarafınızca alenileştirilmiş olması halinde, işlenebilecektir.
3.6 Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.
3.7 Meşru Menfaate Dayalı Olarak Verilerin İşlenmesi
Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin gerekli olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.
3.8 Açık Rızaya Dayalı Olarak İşlenmesi
Kişisel verileriniz, işbu İlkelerde belirtilen şartlardan herhangi birine dayalı olarak işlenemediği durumlarda, açık rızaya dayalı olarak işlenmektedir.

 

4. Kişisel Verilerin Güvenliği

4.1 Şirket, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak, hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek adına, yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasti silinmesini veya verilerin zarar görmesini engelleyecek makul önlemler almaktadır.
4.2 Kişisel verilere, erişim yetkisi bulunan kişilerden başkalarının erişmesini engellemek adına gereken her türlü teknik ve fiziki önlemler alınır. Bu kapsamda özellikle yetkilendirme sistemi, hiç kimsenin gereğinden fazla kişisel veriye erişmesinin mümkün olmayacağı şekilde kurgulanmaktadır.
4.3 Şirket, kendi kurum veya kuruluşunda, 6698 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaktadır.

 

5. Başvuru Usul ve Esasları

Herhangi bir zamanda E-Bülten gönderim listemizden çıkmak isterseniz, gönderdiğimiz E-postaların alt kısmında bulunan “E-bülten listemizden çıkmak için lütfen tıklayınız” linkine tıklayıp bize boş bir mesaj göndererek E-Bülten üyeliğinden kolayca çıkabilirsiniz. Herhangi bir anda daha önce onaylı olarak vermiş olduğunuz verilerin onayını geri almak veya kapsamını değiştirmek isterseniz info@electraic.com mail adresine ulaşmanız yeterlidir.

 

6. Çerezler ve Günlük Verileri

ElectraIC olarak, Sitemizin kullanımını kolaylaştırmak ve kişiselleştirmek amacıyla çerezler ve yerel saklama teknolojileri kullanmaktayız. Sitemizi her ziyaret ettiğinizde tarayıcınızın gönderdiği bilgileri toplarız ("Günlük Verileri"). Bu Günlük Verileri, bilgisayarınızın İnternet Protokolü ("IP") adresi, tarayıcı türü, tarayıcı sürümü, Sitemizin ziyaret ettiğiniz sayfaları, ziyaretinizin saati ve tarihi, bu sayfalarda harcanan süre ve benzeri diğer istatistiksel bilgileri içerebilir.

 

7. ElectraIC Çerez Politikası

Web sitemizde kullandığımız hiçbir çerez, kimliğinizin saptanmasına yarayacak verileri işlememektedir.

Çerez Nedir?
Günümüzde bir çok websitesi çerez kullanmaktadır. Size daha hızlı, kaliteli ve güvenli bir kullanım sağlamak için, biz de çerezler kullanmaktayız. Çerez, bir websitesini ziyaret ettiğinizde kullandığınız cihaza (bilgisayar, tablet, cep telefonu, tv) depolanan bir metin dosyasıdır. Çerezler, siz bir websitesini ilk ziyaretinizde tarayıcınız (Explorer, Firefox, Chrome vs) aracılığıyla cihazınıza depolanır. Daha sonra aynı siteyi yine aynı cihazla ziyaret ettiğinizde tarayıcınız, cihazınızda bu site için bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Eğer kayıt var ise, bu kayıt içindeki veriyi websitesine yönlendirir. Bu sayede websitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve size iletilecek içeriği de ona göre tayin eder.

Çerezleri Neden Kullanıyoruz?
Bazı çerezler, daha önceki ziyaretlerinizde kullandığınız tercihlerin websitesi tarafından hatırlanmasını sağlayarak, sonraki ziyaretlerinizin sizin için daha kullanışlı (kişiselleştirilmiş) bir deneyim sunmasını sağlar.

Çerezlerinizi Kontrol Etme ve Silme
Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir.
Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir websitesi cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür.
Çerezleri kontrol edilmesine veya silinmesine ilişkin işlemler kullandığınız tarayıcıya göre değişebilmektedir. 
ElectraIC olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize ve uygulamamıza yeni çerezler ekleyebiliriz. ElectraIC, işbu Çerez Politikasının hükümlerini dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Güncel Çerez Politikası üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede, uygulamada veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır.

 

8. Üçüncü Taraf Web Siteleri
Bu web sitesi dâhilinde başka web sitelerine link verebilir. ElectraIC, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.


ElectraIC, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.
Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü sorunuzu ve önerinizi info@electraic.com adresine email gönderebilirsiniz. ElectraIC’ye aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

 

Şirket Ünvanı: Electra Mikroelektronik Arge Limited Şirketi
Adres: TEKNOPARK ISTANBUL, Sanayi Mah. Teknopark Bulvarı, No:1/9A 203 34906 - Pendik / İstanbul
E-posta: info@electraic.com
Tel: +90 216 912 0167
Fax: +90 216 912 0168

 

Güncelleme Tarihi: 11.02.2021

 • TEKNOPARK ISTANBUL
  Sanayi Mah. Teknopark Bulvarı
  No:1/9A 203 34906 - Pendik / Istanbul
  Koordinatlar: 40.9198684, 29.3152699
  Telefon: +90 216 912 0167
  Faks: +90 216 912 0168
  Eposta: info@electraic.com
 • MAHALL ANKARA
  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı, Mahall Ankara B Blok 18. Kat No: 203 06530 – Çankaya / Ankara
  Koordinatlar: 39.9084058,32.7505028
  Telefon: +90 312 429 0067
  Faks: +90 312 429 0067
  Eposta: info@electraic.com